Tag: vật liệu xây dựng nhẹ

Thông tin cần biết về các vật liệu xây dựng nhẹ

Thông tin cần biết về các vật liệu xây dựng nhẹ

Mái bêtông có nhược điểm là tải trọng lớn, dễ nứt gây thấm dột, mái ngói có nhược điểm là thi công lâu, không thực hiện trên các công trình có diện mái lớn, độ dốc thấp, không phù hợp