Tag: ưu điểm của thép hộp

Tìm hiểu những ưu điểm của thép hộp

Tìm hiểu những ưu điểm của thép hộp

Thép hộp được ứng dụng trong rất nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau, như làm kết cấu dầm thép, làm khung sườn mái nhà, làm tháp ăng ten, tháp truyền thanh… Ngoài ra thép hộp còn được ưng