Tag: tư vấn ống thép D48

Ưu điểm của ống thép D48

Ưu điểm của ống thép D48

Đối với các công trình xây dựng thì ở các vùng khí hậu đặc biệt như ven biển hoặc nơi có độ ẩm cao thì sản phẩm vật liệu hay bị ăn mòn. Nhưng với ống thép 48 đã được