Tag: tính kg thép hộp

Cách tính thép hộp ra kg dành cho thép hộp chữ nhật

Cách tính thép hộp ra kg dành cho thép hộp chữ nhật

Thép hộp vuông là loại có rất nhiều quy cách vì vậy khối lượng của từng cây thép cũng trở nên khác nhau. Không phải ai cũng có khả năng nhớ được khối lượng của từng loại thép hộp và