Tag: thông tin thép cán nóng

Thông tin cần biết về thép cán nóng

Thông tin cần biết về thép cán nóng

Thép cán nóng chính là thành phẩm của quá trình cán nóng kế tiếp như phôi, dầm…được sản xuất và diễn ra theo một tiêu chuẩn nhất định, nghiêm ngặt và được giám sát chặt chẽ thế nên mặt hàng