Tag: thông tin ống thép giàn giáo

Giới thiệu ống thép giàn giáo

Giới thiệu ống thép giàn giáo

Dù là loại nào thì ống thép giàn giáo nên được làm từ loại thép D42(thanh giằng ngang), D49( thanh giằng đứng). Ống thép nên được nhúng trong kẽm để tăng độ bền cho ống thép, tránh được tác động