Tag: thổi giá

Những sản phẩm sắt thép đang bị thổi giá thời gian cuối năm

Những sản phẩm sắt thép đang bị thổi giá thời gian cuối năm

Trong tháng 7 năm nay, tổng sản lượng thép xây dựng được sản xuất ra tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2016, và tăng 7% so với tháng 6 cùng năm. Lượng thép tiêu thụ có tổng ươc tính