Tag: thép hình I

So sánh thép hình H và thép hình I

So sánh thép hình H và thép hình I

Thép hình H có phần thân dày hơn, nên khả năng chịu lực thường tốt hơn. Còn phần thân của thép I thường có độ dày mỏng hơn nên khả năng chịu lực không cao bằng thép H. Trong thép