Tag: ống thép

Phương pháp để chế tạo nên ống thép

Phương pháp để chế tạo nên ống thép

Ống thép thường được sử dụng nhiều trong hệ thống cấp thoát nước, lắp đặt các hệ thống ống dẫn nước áp lực cao, mạng lưới cấp nước bên ngoài. Đối với những công trình yêu cầu khả năng chịu

Thông tin về ống thép siêu âm cọc khoan nhồi

Thông tin về ống thép siêu âm cọc khoan nhồi

TCVN 9395 – 2012 (Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu) quy định về việc kiểm tra chất lượng cọc tại mục 12.5, trong đó có sử dụng phương pháp khoan kiểm tra tiếp xúc giữa đáy cọc