Tag: ống thép đúc Trung Quốc

Ưu điểm của ống thép đúc Trung Quốc

Ưu điểm của ống thép đúc Trung Quốc

Các phôi sau khi được uốn thẳng sẽ được cắt thành đoạn rồi kiểm tra trực quan sau đó dùng phương pháp kiểm tra các thành phỏng cũng như các chất liệu để không làm hỏng các ống thép đúc