Tag: hướng treo gương

Những điều nên tránh khi treo gương

Những điều nên tránh khi treo gương

Không dùng gương bị vỡ, nứt hoặc sử dụng gương bát quái tùy tiện. Gương nứt, vỡ tỏa ra luồng khí rất tiêu cực và phá vỡ những hình ảnh tốt đẹp bên ngoài. Riêng đối với gương bát quái,