Tag: giá vật liệu

Điều quan trọng nhất của quyết định xây nhà

Điều quan trọng nhất của quyết định xây nhà

Nhiều người bày tỏ quan điểm, thời buổi bây giờ, chỉ toàn thấy giá lên chứ không giảm, như chuyện xăng dầu, giảm một chút là sẽ lại tăng nhiều hơn, nên thôi, đã quyết có nhà thì xây ngay