Tag: cách mở cửa hàng vật liệu xây dựng

Tư vấn cách phân biệt cát chất lượng

Tư vấn cách phân biệt cát chất lượng

Đá thường dùng 3 loại: đá mi 0,5×1 cm (đổ sàn giả, chống thấm sàn WC), đá 1×2 cm (đổ bê tông móng, cột, dầm, sàn, cầu thang…) và đá to 4×6 cm (bê tông lót móng, lót hầm phân,